Umrah Ka Tareeqa / Tarika, How to Perform Umra
Step by Step information about how to perform Umra (Qadam Ba Qadam, Umra ka Tareeka)
1. Ehram ki tayari
2. Ehram bandhna
3. Niyat
4. Talbiya
5. Dua
6. Ehram ki pabandiyaan
7. Safar se pehlay
8. Doraan e Safar
9. Makkah Mukarrama
10. Haram Shareef me Hazri
11. Khana Kaaba per pehli nazar
12. Tawaaf ki tayari
13. Tawaaf ki niyat
14. Tawaaf shuru
15. Tawaaf ki duain
16. Iztibaa Khatam
17. Do (2) Rakat Namaz
18. Multazim
19. Aab e Zam Zam
20. Akhri Istilaam
21. Safaa se Saii ka aghaaz
22. Marwaa ki taraf rawangi
23. Marwaa per pohanch kar
24. Saii Khatam
25. Halak ya Qasar
26. ALHAMDOLILLAH